تلفن IP دستگاهی سازگار با فناوری IP و پروتکلهای مربوطه می باشد که در سیستم های ارائه دهنده خدمات VOIP مورد استفاده قرار می گیرد. در فناوری تلفن اینترنتی (VoIP) انتقال صوت با استفاده از شبکه داده انجام میگیرد. در فناوری VoIP از طریق تبدیل سیگنالهای صوتی به بسته های داده (data packets) و ارسال بسته های داده از طریق اینترنت مکالمات تلفنی منتقل میگردد. در نهایت در تلفن IP مقصد تبدیل بسته های داده دریافتی به سیگنال های تلفنی صورت می گیرد. تمامی پروسه تبدیل صوت به دیتا و فرایند بر عکس آن توسط تلفن IP انجام میگیرد.

تلفن IP در کاربردها و سرویس های مختلفی ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.  مثلا ارائه دهنده سرویس تلفن اینترنتی (ITSP) میتواند از این دستگاه برای اتصال کاربران خود و ارائه سرویس استفاده کند. همچنین تلفن IP در سانترال های IP استفاده مشود.

دانلود پی دی اف مشخصات فنی